Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Henriëtte kon hetzelfde doen. Of zoo zij liever in het rose boudoir ...

Maar Henriëtte weerde af: „Neen, neen, Madame; ik wil graag naar mijn slaapkamer."

„Goed, ma chérie."

De vicomtesse schelde en droeg het kamermeisje op voor 't souper van Madame de Néhra te zorgen.

Een der bedienden kwam binnen, reikte op een blad een briefje.

De vicomtesse greep het met een grisserige beweging, vreemd bij haar gewone loomheid van gebaren.

„Wanneer is dat gekomen?" vroeg zij scherp.

De bediende stamelde verlegen: „Om negen uur met la petite poste."

„En je brengt het mij nu eerst," viel de vicomtesse driftig uit. Het bloed schoot haar naar de wangen, die door de poeder een vreemde dofroode kleur aannamen met vlekken onder de oogen.

„Madame had bezoek..."

„Wat doet dat er toe!" En plotseling op koud-zakelijken toon: „je bent ontslagen ..."

Sluiten