Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Madame, ik..." stamelde de jonge man onthutst.

Maar de vicomtesse hief de hand op, ten teeken dat zij niets meer hooren wilde.

„De Maitre d'Hötel zal je je loon uitbetalen."

Henriëtte Amélie keek den bediende na. Hij liep met langzame passen naar de deur; daar, een seconde, balde hij de vuist achter den rug der vicomtesse en zijn gezicht vertrok in woede. Toen ging hij.

De vicomtesse sprak niet over het voorval. Zij was met het briefje naar een sofa gegaan, en las het daar, 't gezicht verborgen achter haar waaier.

Henriëtte Amélie aarzelde of zij heen zou gaan zonder nachtgroet; de vicomtesse wilde mogelijk niet gestoord worden. Maar toen zij langzaam in de richting van de deur liep, riep de vicomtesse haar terug.

„Henriëtte!" de stem klonk vriendelijk.

Het jonge meisje kwam terug, luisterde in afwachtende houding.

„De comte de Mirabeau was ongesteld," vertelde Madame de Priaville. „Hij hoopt mor-

Sluiten