Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen te komen." En met een glimlach : „Ik ben verheugd, dat hij mij niet zonder bericht'laat." Henriëtte glimlachte terug. „Ik ook. Voor u, Madame." Zij aarzelde even, voegde er toen achter: „En voor uw bediende, dien u nu misschien zijn nalatigheid zult vergeven."

Geen kwestie van. Hij heeft mij-een onaangenamen avond bezorgd. En bovendien, chérie, kom ik nooit tegenover de bedienden op een eens genomen besluit terug. Zooiets schaadt het prestige. En zeg me nu — kom nog een oogenblik naast me zitten — hoe is de avond je bevallen?"

Henriëtte kleurde licht. „Ik voel mij nog wat vreemd ..." „Dat begrijp ik. Maar verscheidene van de gasten zult ge weer terugzien. En er zullen er onder zijn..."

De vicomtesse lachte en tikte Henriëtte met haar waaier tegen de wang.

„Je moet slim zijn," raadde de vicomtesse met nadruk.

„Slim?" herhaalde Henriëtte verwonderd.

Sluiten