Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ik bedoel dat je geen huwelijk naar je stand zult kunnen doen."

Henriëtte wendde het hoofd af.

„Dat weet ik, Madame," zei ze zacht.

„Maar een amant kan iedere vrouw hebben, die mooi is of esprit bezit. En een rijke amant is evengoed als een echtgenoot.

„En een arme ... ?"

„Die is niets. Die bestaat niet. Mag niet bestaan voor jou, omdat je zelf arm bent. Een rijke vrouw mag uit een caprice soms een armen amant kiezen, maar jij...

„Ik begrijp u."

„Dat hoop ik, kind. En nu goedennacht."

Toen Henriëtte Amélie alleen was in het kleine cabinet de toilette, dat ineenliep met de slaapkamer er naast, toefde zij een oogenblik bij de tafel, waar bij het licht van twee kaarsen een licht souper klaar stond.

Peinzend staarde zij voor zich uit en bij het terugdenken aan haar laatste gesprek met Madame de Priaville, verwonderde het haarzelve, geen toorn te voelen tegen de vicomtesse, die zonder haar te ontzien, gewezen had op wat

Sluiten