Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pijnlijk was in haar leven. Hoogstens ondervond zij eenige ergernis, doch zelfs in die ergernis leefde iets als spot. Zij voelde zich boven die vrouw en hare armzalige raadgevingen; en uit dat besef van zelfverzekerdheid putte zij de kalmte om dergelijke raadgevingen aan te hooren. Zij had niemands raad noodig; zij wist wat zij verlangde van het leven: iemand, aan wienzij zich met vreugde kon toewijden zonder zichzelf te tellen. /

Trouwens, wat Madame de Priaville haar gezegd had, was niet nieuw; zij wist zich een déclassée, een eenzame. Hoe had zij vanavond dat weer gevoeld. En hoe smachtte zij naar iemand om zich aan te geven. Iemand, dien zij zou kunnen bewonderen en eeren en liefhebben boven alle andere menschen.

Een minnaar nemen omdat hij rijk was... Zij glimlachte en sloot toen de lippen vast op elkaar, als in minachting.

Zooals wel schijnbaar eerbare vrouwen deden, die zich in het geheim verkochten voor juweelen en kostbare kanten, 't Was geen wonder dat Madame de Priaville dat wenschte voor haar;

Sluiten