Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Noemt u dat een verzoeking, Madame?" Henriëtte knikte.

„Ik houd van wat gemak bij 't kappen en kleeden."

De kapper snoof lichtjes en achter Henriëtte's rug stootte de kamenier hare helpster aan om te beduiden dat die eenvoud van de logée natuurlijk uit geldgebrek voortkwam, 't Was ook te zien: dat kleedje van wit ninon met mousseline, simpeler kon het al niet. Toch — als men zoo mooi was als Madame de Néhra, misstond het niet. Zij had toch iets voornaams; onbeleefd zou geen bediende tegen haar durven zijn.

Terwijl de coiffeur nog ijverig werkte met kammen, spelden en friseerijzers, werd de revendeuse binnengelaten, wat oudere vrouw, vroeger misschien kamenier geweest in een voornaam huis en daardoor geschikt met dames uit de hooge kringen te handelen.

De abbé kwam gelijk met haar binnen, en terwijl de vrouw hare doozen begon los te maken, keek zijn eerwaarde even geïnteresseerd toe' als de vrouwen.

De revendeuse, madame Valoud, spreidde

Sluiten