Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewondering bij elk nieuw voorwerp, dat werd uitgestald; de abbé vroeg meerdere bijzonderheden over de herkomst.

Henriëtte genoot vooral van de fijne kanten; bewonderend vlijde zij ze op hare handen, en volgde het patroon van het ragge weefsel.

De revendeuse, verwachtend in haar een klant te vinden, noemde fluisterend een paar prijzen. Henriëtte liet de kant glippen, verlegen omdat zij niet kon koopen tot dien prijs.

Zij had een fichu noodig, uit dit stuk kant zou er een te maken zijn. Mogelijk was dit goedkooper dan wat zij straks in de hand hield: het allerfijnste. .

„Dit voor een fichu ..." begon zij aarzelend en de revendeuse ijverde terstond: ,,Prachtig Madame! die kant komt uit een bekend huis. Als ik u bijzonderheden vertelde, die geur kan verhalen van wondere dingen."

Zij hield Henriëtte de kant onder den neus. Henriëtte, vriendelijk, liet haar begaan. De geur was hinderlijk zoet, overdacht ze, maar zou met wasschen weg te krijgen zijn.

„Madame Valoud is de vertrouwde van

Sluiten