Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij door: „ik mag je toch wel een klein cadeau geven? Om onze vriendschap te bezegelen."

De • revendeuse noemde een prijs: precies wat zij hebben moest. Zij wist van vorige keeren, dat de vicomtesse nimmer afdong: scheen de prijs haar te hoog, dan werd de koop eenvoudig niet gesloten.

Madame de Priaville stak de hand uit naar het stuk kant en reikte het toen Henriëtte toe.

Henriëtte dankte in warm-blijde woorden en trok zich terug op de sofa, om daar de kant op baar gemak te bewonderen. Zij was gevoelig voor de hartelijkheid der vicomtesse, maar toch, met iets als bitterheid schoot de herinnering in haar op aan het gesprek van den vorigen avond. Zij het de kant zakken en zat een poos met starende oogen en vast gesloten mond.

De revendeuse beijverde zich om de vicomtesse iets voor haarzelf aan te prijzen.

„Madame, wat dunkt u van dit goudbruine satijn? Een kleur voor uw teint en uwe oogen! Wanneer de Duc..." zij zweeg een paar seconden; de vicomtesse had zich met onwillig

Sluiten