Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den schoot der vicomtesse sliep het hondje, zijn teere lijfje deinend op de regelmatige ademhaling.

Henriëtte Amélie zat nog op. de sofa, de handen in den schoot, het hoofd licht gebogen in gepeins.

Een knecht diende aan: „De Comte de Mirabeau."

Henriëtte Amélie schrikte op; zij hief het hoofd en hare oogen wijdden open in verwachting.

De vicomtesse legde hare spiegels neer en gebood de kamenier haar een waaier te reiken; een handgebaar gaf den kapper zijn afscheid, een ander 'beduidde den bediende, den bezoeker binnen te laten. .

De revendeuse groette met een diepe buiging voor de dames en haastte zich heen te gaan, zij begreep: de comte de Mirabeau was de nieuwe vriend van Madame; bij een liaison, die nog maar kort bestond, wenschte men haar bijzijn niet. In het voorbijgaan zou zij den nieuwen amant opnemen, of er voor haar met hem te handelen zou zijn.

Sluiten