Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijn slaapvertrek, dan door een lettre de cachet binnen den toren van Vincennes."

De vicomtesse liet haar waaier vóór haar gezicht spelen.

„Dus u had er geen verdriet van, dat u uwe belofte jegens mij niet kon houden?" vroeg zij coquet.

„Dat was zelfs mijn eenige verdriet. Niet om de niet gehouden belofte jegens u, maar omdat ik moest missen wat die belofte aan mij beloofde," antwoordde de Mirabeau hoffelijk.

Henriëtte's gedachten toefden bij de toespeling, door de Mirabeau gemaakt op zijn gevangenschap in Vincennes. Zij herinnerde zien wat de vicomtesse verteld had: drie jaar was hij opgesloten geweest in den somberen toren en daarvóór bij tusschenpoozen in verschillende gevangenissen. Hoe was het mogetijk, dat hij dat alles doorstaan had? Er was iets vreemd-geweldigs aan hem, leek het haar, iets dat niet op te sluiten was. En toch had hij die lange gevangenschap verdragen. Dan moest er een kracht in hem wonen, waarvan hijzelf alleen het geheim wist.

Sluiten