Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lange, slanke gestalte met voornaam gelaat en fijne gebaren. En nu zij trachtte die voorstelling te vergelijken met de werkelijkheid, ontdekte zij met verwondering, dat de werkelijkheid imponeerender was, boeiender. Ondanks al wat terugstootte.

Daar was zijn stem en die glimlach vol charme.

Toch... Henriëtte erkende het met iets als beklemdheid — de vicomtesse de Priaville moest, om dien man lief te hebben, een gansch andere vrouw zijn dan waar zij haar voor gehouden had.

Henriëtte dacht aan den vicomte de Priaville, dien zij een enkelen maal ontmoet had: mooie, nog jonge man, vol geestigheid en élégance, schijnbaar de beste genoot voor de vicomtesse, maar... geen vrouw scheen haar eigen echtgenoot durend te kunnen liefhebben. Als zij hemf ooit had liefgehad. Marie Louise bijvoorbeeld: met hoe weinig liefde-illusies begon zij haar huwelijk met den vicomte de Prade.

Toch, er bestonden huwelijken waarin man en vrouw elkander trouw bleven en liefhadden tot den dood toe. Rousseau sprak ervan; maar ook in de werkelijkheid... haar oom Onno

Sluiten