Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE HOOFDSTUK.

Een week later in den avond kwam de vicomte de Priaville uit Versailles terug in Parijs.

De vicomtesse had geen gasten: het was de avond, waarop zij gewoonlijk de Opéra bezocht, maar ditmaal had zij er de voorkeur aan gegeven, tehuis te blijven in haar boudoir met de Mirabeau en Henriëtte Amélie.

Henriëtte had spoedig na haar hierzijn begrepen, welke rol de vicomtesse haar had toegedacht, hoe haar bijzijn dienen moest omdat van den comte de Mirabeau minder opvallend te doen zijn en zij had die rol met tact en bescheidenheid vervuld; haar gezelschap gevend, wanneer de gastvrouw het verlangde en instinctief zich terugtrekkend op het juiste oogenblik.

Zoo was het meer dan eens voorgekomen, dat zij alleen samen bleef met de Mirabeau,

Sluiten