Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoe de vicomtesse zich aan de Mirabeau had kunnen geven, het scheen haar nu zelfs vreemder, dat een man als de Mirabeau behagen kón vinden in het dagelijksche samenzijn met madame de Priaville, dat zijn rijke geest niet haakte en snakte om in een andere sfeer te leven dan de salons en het boudoir der vicomtesse. En voor zichzelve kwam Henriëtte tot het besluit, dat die liaison niet lang kon duren.

Hoe lang zij nog gast zou blijven in het huis der de Priaville's wist zij niet: over haar heengaan werd niet gesproken en zijzelve verlangde er niet naar. Ze wist: terug in haar stille klooster, zou zij iets missen.; de afwisseling van het leven hier en vooral de gesprekken met de Mirabeau. Zij zou hem tot haar vriend wenschen, een ouderen vriend, tegen wien zij vrij uitspreken kon wat in haar omging en die — dat had zij met iets als een vreugdeschok ontdekt — woorden wist te geven aan veel, wat in haar leefde en werkte, zonder dat zij zelve den vorm vond om het in te uiten.

Al wat zij gelezen en geleerd en gedacht had, scheen ook hem bekend, doch van alles

Jet-Lte. 8

Sluiten