Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij bewoog zich zonder eenige verlegenheid, sprak met wie op zijn weg kwam, in den toon die bij dien ander paste; wanneer hij toevallig iemand ontdekte die hem meer aantrok, liet hij den eerst ontmoette soms bruusk en onhoffelijk in den steek.

Toen de vicomtesse in haar boudoir de tijding ontving, dat haar echtgenoot aangekomen was, zeide zij tot den bediende, dat zij den vicomte in het kleine salon zou wachten.

Langzaam, als onwillig, legde zij de brochure, die zij in de hand hield, neer en rees op.

„Het is beter dat ik daar heenga," sprak zij tot de Mirabeau.

Hij knikte.

„Ik duid het den vicomte zeer euvel, dat hij mij van uw gezelschap berooft," sprak hij hoffelijk.

De vicomtesse sloeg haar kwijnenden blik naar hem op.

„Ik had hem nog niet verwacht," zei ze somber.

Henriëtte was opgerezen en had zich teruggetrokken in de kleine bibliotheek naast het boudoir.

Sluiten