Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dus u geeft mij mijn afscheid voor heden?" vroeg de Mirabeau.

De vicomtesse sloeg de armen uit.

„Wat wil je anders? Ik heb je immers gezegd: nog mag de vicomte niets vermoeden."

De Mirabeau nam haar hand.

„En morgen?" vroeg hij.

De vicomtesse glimlachte.

„Morgen kom je in mijn cabinet de toilette. Met madame de Néhra. En blijft dineeren. Ik zal den vicomte voorbereiden."

„En wanneer hij mij niet als gast wenscht?"

„O, mon ami! ik wensch je toch in mijn huis. Adieu 1"

Zij stak hem de hand toe; hij drukte er zijn lippen op, trok haar dichter naar zich toe, zag haar in de oogen.

Zij Uet zich een oogenblik, als zwijmelend, in zijn arm zinken; toen, langzaam, maakte zij zich los, ging met loomen tred de kamer uit.

De Mirabeau keerde zich om, duwde zachtjes de deur open naar de bibliotheek, stond een paar seconden onbewegelijk naar binnen te zien.

Sluiten