Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij sloeg het titelblad op en toonde hem de geschreven opdracht.

„Ja, dat weet ik. Maar het interesseerde mij of u zich misschien het boek had aangeschaft."

Henriëtte kleurde. Doch zonder eenige verlegenheid antwoordde zij: "-'j^M

„Dat zal ik zeker doen. Dit en anderen. Ik zag hier ook: „Ma Conservation" ..."

„O dat..." over de Mirabeau's gelaat gleed iets als ontstelling; „dat is niet voor u."

„Waarom niet, comte?"

De Mirabeau kwam dichter naar haar toe en boog zich over haar heen.

„Daarvoor, Madame, zijn uwe oogen te ernstig. En te rein." Zijn stem borg een klank van eenvoudige oprechtheid.

Henriëtte keek naar hem op.

„Dan zal ik het niet lezen," zeide zij op den toon, waarmede men iets belooft aan een vriend.

De belofte kostte haar geen zelfoverwinning; zij begreep, dat de bedoelde roman behoorde tot wat men pikante lectuur noemde en die trok haar niet aan.

Toch, het volgend oogenblik verbaasde zij

Sluiten