Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En waarom de vicomtesse niet naar de Opéra , was dien avond.

„O, mon ami, le Figaro, overbekend. Daarbij had ik vanmorgen een vapeur. Neen, ik bleef bier bij mijn logée, Madame de Néhra."

De vicomte herinnerde zich den naam als van een mooie jonge vrouw, die hij eens in zijn salons had ontmoet.

De vicomtesse bracht hem verder op de hoogte: een wees, dochter van een Hollandschen edelman, maar zonder naam. Daarom dankbaar voor de gastvrijheid hier, die haar een poos uit het klooster bevrijdde.

En zonder overgang, om den vicomte het verborgen verband te doen begrijpen:

„De comte de Mirabeau vertoeft hier ook veel sinds Madame de Néhra mijn gast is."

De vicomte trok de wenkbrauwen samen en zijne oogen zwierven door het vertrek.

„Dien mag ik niet," knorde hij hoofdschuddend. „De Mirabeau is een gevaarlijk mensch."

De vicomtesse onderging iets als een innerlijken schok. Kon haar man iets vermoeden van de waarheid?

Sluiten