Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iets als was haar bijzijn hem onaangenaam.

Zij begreep: de tijd om naar het klooster terug te keeren, naderde; haar verblijf hier, in de wereld, was niet meer geweest dan een episode. Dit had zij van begin-af geweten, doch zij voelde, voortaan iets te zullen missen van wat zij hier gevonden had. Het scheen vreemd, dat deze menschen, met wie zij dag aan dag tezamen was, plotseling weer zouden verdwijnen uit haar leven. Want Henriëtte maakte zich geen illusies omtrent het duurzame der vriendschap van Madame de Priaville: de vicomtesse had de laatste dagen iets in hare oogen, dat Henriëtte voor 't eerst had opgemerkt bij het miniatuurportret, iets dreigends, dat beklemde.

En al kon zij voor de mindere vriendelijkheid der gastvrouw geen andere reden vinden dan een gril, zooals de eerste hartelijkheid der vicomtesse in wezen ook een gril was geweest, toch voelde Henriëtte zich behagêïijker in een salon vol gasten dan alleen met de vicomtesse, zelfs al was de comte de Mirabeau mede in gezelschap. Zij had een plaats gezocht dicht bij de clavecimbaal, waarover een jonge man

Sluiten