Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met elegante zwier zijn blanke vingers liet glijden, zoete begeleiding voor een liefdesliedje, waarvan ieder de obscene woorden kende.

Een jonge vrouw verzocht hem de begeleiding te spelen voor :

„En blanc jupon, en blanc corset" en toen hij aan de uitnoodiging voldeed, begon zij de woorden te zingen, terwijl hare oogen uitdagend den Chevalier de Vertou aankeken, met wien zij een korte liaison had gehad.

Toen de Chevalier haar naderde, hield zij haar waaier voor 't gezicht en haar zang ging over in bijna onhoorbaar neuriën, zoet en verlokkend als windgespeel in een aeolusharp.

„De kansen van den Chevalier rijzen weer;" fluisterde Madame de Priaville den abbé in.

De abbé lachte oolijk.

„Met dezelfde vrouw ... een waagstuk..."

„Een glorieuse overwinning abbé. Bewijs, dat—"

Zij stokte plotseling; al haar aandacht was gespannen op de Mirabeau, die Henriëtte Amélie naderde, zich naast haar zette op de sofa, naar

Sluiten