Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Nooit — één — ontmoet.." herhaalde de vicomtesse langzaam; „dat beteekent, dat de comte de Mirabeau dergelijke vrouwen altijd achteloos voorbij is geloopen.."

„Of dat zij zeldzaam zijn. Als jade, den edelsteen, waarvan de reizigers, die in China geweest zijn, spreken."

De vicomtesse lachte fijntjes.

„Passen bij Madame de Néhra zulke uitheemsche vergelijkingen? Een Hollandsche van louche afkomst....

De Mirabeau haalde de schouders op en bijna plomp viel hij in:

„Afkomst telt weinig voor een man die alleen in een salon geduld wordt bij de bijzondere gratie der gastvrouw."

De vicomtesse vertrok haar mond als in pijn.

„Die bijzondere gratie moet dan een waardevol ding zijn, comte..."

De Mirabeau boog.

„Ik erken hare waarde. —"

Met een heftig gebaar boog de vicomtesse zich naar hem over en fluisterde achter haar waaier:

„Je blijft vannacht hier, nietwaar?"

Sluiten