Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoemd. De comte was den vorigen avond gelijk met de andere gasten heengereden; kon het zijn, dat Madame de Priaville hem zijn afscheid had gegeven?

Doch dit zou geen verklaring zijn voor hare woede, waarvan de kamenier had gesproken.

Kon de Mirabeau mogelijk zelf gebroken hebben met de vicomtesse?

Henriëtte haalde diep adem.

Omdat hij voelde, hoe die liaison hem naar beneden trok?

Kon 'tdat zijn?

Henriëtte stond op om een blok hout op het vuur te leggen. Een oogenblik gaf zij haar aandacht aan de vlammen, die als ijle tongen uitschietend, het blok grepen en omdansten; toen wijlde haar denken opnieuw bij de Mirabeau.

De overtuiging groeide in haar, dat hij uit eigen beweging was heengegaan.

En dat de houding van Madame de Priaville tegenover haar daarmede verband hield.

Kon het zijn... Henriëtte ging weer zitten, leunde het hoofd in de hand ... dat de vicomtesse eenige verstandhouding vermoedde tusschen haar

Sluiten