Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en den comte de Mirabeau ? Meende zij mogelijk, dat haar logée de Mirabeau had aangespoord, zijn liaison te verbreken?

Hoe zou Henriëtte dit ooit gewild hebben tegenover haar gastvrouw, die vriendelijk en gul, haar in haar huis had genood?

En toch, Henriëtte erkende, in stilte gewenscht te hebben, dat de Mirabeau zich vrij zou maken, omdat zij verwachtte, dat dit hem grooterzou maken, meer zichzelf. Maar nooit was ook slechts een toespeling in die richting haar over de lippen gekomen. Was er dan toch misschien waarheid in de geheimzinnige leer van het mesmerisme en andere dergelijke stelsels ? Gingen gevoelens van den éénen mensch over op den andere, wanneer er bepaalde overeenstemmingen bestonden tusschen hunne zielelevens?

Henriëtte Amélie glimlachte om haar eigen gedachten. Maar ongerijmd schenen zij niet. Zij wist overeenstemming tusschen haar eigen gedachteleven en dat van de Mirabeau. Vaak was het gebeurd, dat bij uitsprak wat leefde in haar denken zonder dat zij er woorden aan kon geven.

Sluiten