Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen; als de maatschappij zich ging vernieuwen, zooals de groote geesten van den tijd voorspelden, zou de comte de Mirabeau vooraan staan, op een plaats in het licht, waar hij door ieder gezien zou worden. Doch hem spreken, met hem samenzijn in vertrouwelijk gesprek, zou dat haar ooit weder te beurt vallen ? Zoo niet, dan zouden toch de uren, waarin zij met hem samen was geweest, een warme herinnering laten voor het leven.

Van het gesprokene in de bibliotheek was ieder woord in haar geheugen gebleven; vooral de Mirabeau's klagelijk verhaal over de hardheid van zijn vader en hoe zijn jeugd geen teeder-zorgende vrouwenhand gekend had, bleef in Henriƫtte iets nalaten als pijn. Doch tevens bewondering, nu zijn geest sterk genoeg gebleken was om onder de tirannie van zijn vader, noch te buigen, noch te breken.

Later... wat Waren de vrouwen toen voor hem geweest? Hij had er velen gekend. En liefgehad. Op dezelfde wijze als hij Madame de Priaville had liefgehad, met de wetenschap, dat het voor korten tijd zou zijn. Toch... er

Sluiten