Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen de uiterlijke omstandigheden; haar eigen gevoel, haar prachtige liefde voor St. Preux was zuiver en zonder eenige troebeling, terwijl wat Suzanne benauwde, juist iets troebels was en leelijks. Doch daarom was hier dubbel hulp noodig.

Het voorval met Suzanne had voor het oogenblik de gedachten aan de de Priaville's in haar verdrongen; met iets als schrik hoorde zij na het diner de dienstdoende zuster melden, dat <ie Comte de Mirabeau haar wenschte te spreken. „De Comte de Mirabeau?" In Henriëtte's vraag klonk ontsteltenis door en vreugde tegelijk.

«Monsieur le comte wacht in de spreekkamer, madame," antwoordde de zuster effen. „Ik zal daar ook heengaan." Henriëtte sprak bedaard, doch toen de zuster de deur had gesloten, trad zij voor den spiegel, verschikte vluchtig iets aan haar kapsel, schoof de plooien van haar fichu wat dichter om haar öals. Onderwijl overdacht zij wat de reden van de Mirabeau's bezoek kon zijn. Kon hij haar iets te verwijten hebben, evenals de vicomtesse?

Sluiten