Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kwam hij misschien uit naam van de vicomtesse om deze te verontschuldigen over de onheusche wijze, waarop zij haar logee het huis had uitgedreven? Of kwam hij.uit zichzelf omdat zij geen afscheid van elkaar hadden genomen?

Voor haar geest, steeds geneigd, eenvoudige verklaringen voor de dingen te zoeken, scheen deze gedachte de aannemelijkste, want de eenvoudigste, en de aannemelijkheid ervan werd gerechtvaardigd door de wijze, waarop de Mirabeau haar in de spreekkamer tegemoet kwam.

„Vergeef mij madame, de stoutheid, u in uw retraiteoord te komen bezoeken," begon hij, na eerbiedig gebogen en haar de hand gekust te hebben, „maar toen ik aan de woning der de Priaville's vernam, dat u heen was gegaan, kon ik de gedachte niet verdragen, geen afscheid van u te hebben genomen."

Henriëtte glimlachte vriendelijk. —„Het speet mij ook," antwoordde zij eenvoudig, „doch ik was onverwachts gedwongen te vertrekken..."

Sluiten