Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de taal te onderhouden en liet zich door een boekhandelaar in Amsterdam geregeld nieuw uitgekomen dichtwerken of brochures toezenden.

Doch haar geest, eenmaal gelaafd met werken van Rousseau en de andere nieuwe Fransche schrijvers, voelde zich niet meer geboeid door wat de Hollanders gaven; te zeer onderkende zij het nuchtere en vlakke van die poëzie. Slechts voor haar vaders werk bleef zij een diepe vereering koesteren, zonder te onderzoeken of die vereering op kinderlijke piëteit berustte of op wezenlijke bewondering voor zijn gedichten.

Een poos bladerde zij in een aflevering der „Vaderlandsche Letteroefeningen," doch haar brein was te vol onrust om zich aan kalm lezen te kunnen geven: velerlei gedachten kwamen en gingen en toen er aan haar kamerdeur getikt werd, rees zij snel op, noodde op ietwat gejaagden toon: „binnen!"

De deur wijdde open en binnen tripte Suzanne; zij droeg een kleedje van rose taffetas met witte fichu en haar voetjes staken in rose muiltjes. Haar hand bewoog luchtig de kleine

Sluiten