Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stoel wees: „ook de comte de Mirabeau heeft mij hier bezocht, gisteren."

Préveux kleurde en liet een oogenblik zijn vingers spelen met de slip van zijn mousselinen jabot. Toen, moeielijk, als wrongen de woorden zich met geweld uit hem naar buiten, zeide hij: „ik ben een vurig bewonderaar van den comte de Mirabeau."

„Ik bewonder hem ook," stemde Henriëtte in op eenvoudiger toon. „Men voelt iets groots in hem."

„Ja madame, dat is 't. Ik kom uit Nantes; daar kennen wij jongelui al zijn geschriften. Hij is 't die in Frankrijk de democratie zal vestigen. Hij zal al de oude privileges afschaffen en een nieuwe maatschappij stichten."

Henriëtte luisterde met een gevoel van vreugd, als men ondergaat, wanneer een ander iemand die ons lief is, prijst. En tevens met voldaanheid, omdat zij door Préveux haar eigen intuïtief oordeel bevestigd vond.

„Zijn de jonge mannen in Nantes zoo vooruitstrevend ?" vroeg zij belangstellend.

„Ja madame; ten minste in onze kringen;

Sluiten