Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarmede beduiden, dat geen ander meer recht had opi haar tijd dan hij.

En toen hij weg was, bleef de vreugde, die bij hare aanmoediging opgeglansd was in zijne oogen, haar bij als de heugenis aan iets pijnlijks.

Had zij, vroeg zij zich met hare gewone geneigdheid tot zelfonderzoek af, zich niet gedragen als een coquette? Enkel aan zichzelf gedacht bij het afscheid, en aan haar verlangen, Préveux ervan te overtuigen, hoe tusschen haar en den comte de Mirabeau niets bestond wat op een liefdesbetrekking geleek? En daarmede mogelijk in Préveux de overtuiging gewekt, dat zij zijn liefde beantwoordde. Waarop te heviger, teleurstelling moest volgen. Het was verkeerd van haar geweest, erkende zij. Omdat hare fierheid gekrenkt was, omdat zij niet verdragen kon, beschuldigd te worden van een laagheid, die zij niet begaan had, telde zij de gevoelens niet van den sympathieken jongen dichter, die haar liefhad en vereerde.

Toch... de gedachte dat Madame de Priaville dat van haar dacht, bleef Wverdragelijk, en het meest verbijsterende was, dat Henriëtte

Sluiten