Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begreep, diep in zich altijd geweten te hebben Waarvan de vicomtesse haar beschuldigde; dat verklaarde haar vroegeren schroom om dieper in wat gebeurd was, door te dringen.

Mocht zij nu, om de onwaarheid der vermoedens van de vicomtesse aan het licht te brengen, den comte de Mirabeau niet meer ontvangen ? Moest zij, terwille van een valsch vermoeden van anderen, afstand doen van zijn vriendschap, die haar van zoo groote waarde was geworden? En waar ook hij prijs opscheente stellen?

Zij voelde dat het offer te groot zou zijn voor den prijs, die er mede te verwerven was; ten slotte was de vicomtesse haar een vreemde, wier oordeel haar onverschillig mocht laten.

Zóó, ontdekkend hoe het bijzijn van den comte de Mirabeau haar liever was dan het onwaar maken der beschuldiging, vond zij vrijheid, ook verder zijne bezoeken te ontvangen.

Zij droomde zich zelfs een vertrouwelijk-vriendschappelijken omgang tusschen de Mirabeau, Préveux en haarzelve, waarin naar geen kant iets troebels of onzekers zou zijn, waarin ieder zou weten, wat hij de twee anderen waard was.

Sluiten