Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEGENDE HOOFDSTUK.

Enkele dagen later geviel het, dat Préveux werd aangediend, terwijl de Mirabeau Henriëtte opnieuw bezocht. Opk nu had zij den comte in de spreekkamer ontvangen; haar gevoel van kuischheid hield er haar van terug, hem in hare eigen vertrekken toe te laten.

De naam van Préveux deed haar lichtelijk ontstellen en terwijl zij aan de dienstdoende zuster verzocht, den bezoeker binnen te laten, joeg een vage angst door haar heen, waarover zij zichzelve verwonderde.

Zij had immers gewenscht, dat Préveux zich ervan zou overtuigen, op welken voet zij met den comte de Mirabeau omging en zelfs, dat tusschen hen drieën een band van vriendschap zou groeien?

En nu plotseling scheen dit haar onmogelijk,

Sluiten