Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welijk met haar gesproken had over zijn verblijf in de gevangenis van Vincennes, en over zijn rusteloos werken daar, dat hem behoed had voor geestelijk verval, voor waanzin misschien.

Hoe had hij haar geboeid en meegesleept door zijn bewogen wijze van vertellen, tot het haar scheen als kende zij den somberen toren met zijn enge cel. En toen de Mirabeau ververhaalde, hoe hij op een avond door zijn zang, de officieren, die op het nabije kasteel verblijf hielden met hunne dames aan het venster had gelokt, tot zij verbaasd zich afvroegen wie die gevangene zijn kon, had Henriëtte verruiming gevoeld en zij had geglimlacht met vochte oogen, als was zijzelve verlost uit een benauwing.

En nu scheen al het bewogene, het vloeiende van de Mirabeau's wezen verstugd en verstroefd; ternauwernood beantwoordde hij een opmerking van Préveux over het vertrek naar Zwitserland van den befaamden minister de Necker.

„Gelijkt dit heengaan niet op de daad van een kapitein, die zijn schip in gevaarlijk vaarwater in den steek laat?" vroeg Préveux.

Jet-Lie. 14

Sluiten