Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Mirabeau deed de vraag op drogen toon; zijn gelaat was opnieuw verstrakt. Préveux lachte.

„U heeft gelijk. Ik blijf aan de ganzeveder gekoppeld."

De Mirabeau lachte niet mede en opnieuw

viel een stilte.

Henriëtte vroeg enkele bijzonderheden over het werk bij den duc de Lorme, doch zij voelde de stemming meer en meer verstrakken, en zag met iets als verlichting Préveux oprijzen om heen te gaan.

Toen hij de deur achter zich had gesloten en Henriëtte zich) omwendde naar de kamer, vond zij de oogen van de Mirabeau op zich gevestigd met vragenden, bijna dringenden blik. Zij bedwong met moeite de onrust, die zij opnieuw in zich voelde opkomen; doch het vaste voornemen, tusschen den comte de Mirabeau en haarzelve niets troebels te doen ontstaan, gaf haar kracht uiterlijk kalm te schijnen en hem in de oogen te zien.

„Kent u gedichten van Préveux?" vroeg zij. terwijl zij opnieuw ging zitten.

Sluiten