Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„U behoeft niet te vreezen, dat ik iets schrijven zal, waardoor u zich gekwetst zoudt kunnen voelen; de gedachte aan een vriendin is ook zoet, zoeter misschien voor mij dan die aan een geliefde, omdat ik deze gedachte tevoren nimmer gekend heb.

Vroeger al heb ik u gezegd, hoe er nooit een vrouw in mijn leven is geweest, die mij teederheid gaf zonder hartstocht, uitgenomen mijn oude vriendin in Aix, de comtesse de Vence; doch zij bezit tevens het vertrouwen van de comtesse de Mirabeau en dat sluit haar huis voor mij.

De comtesse, de moeder van mijn gestorven jongen, heeft zich nooit beijverd, iets voor mij te zijn en ik vrees, dat zij nimmer iets voor mij zal kunnen worden, ook al dwingt de wet haar — wanneer ik het proces mocht winnen - bij mij terug te keeren. Toch heb ik eerlijk getracht naar een vernieuwd samenleven; uit den toren van Vincennes heb ik haar vurige smeekbeden toegezonden, doch zij bleven onverhoord. Zóó heeft de

comtesse steeds gehandeld: vroeger, toen Jet-Lic. 15,

Sluiten