Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meisjes, met loomen pas zich bewoog door een der breede rechte lanen.

Henriëtte groette met een nijging; de vicomtesse gaf haar matten glimlach, antwoordde op Henriëtte's uitroep:

„Madame la vicomtesse; wat een verrassing!" met een op kwijnenden toon gegeven relaas, hoe haar arts morgenwandelingen had voorgeschreven tegen de vapeurs, die haar voortdurend plaagden.

„Maar ik vind 't een bezoeking en ben nimmer zoo gelukkig als op het oogenblik, dat ik weer in mijn boudoir terug kom."

„En vindt u baat bij het middel?" informeerde Henriëtte.

Even schoot een flitsende blik van de vicomtesse naar haar over, doch de mond antwoordde glimlachend:

„Weinig ... niemand heeft ooit een middel kunnen vinden tegen de vapeurs. Jij benijdbare, weet niet wat een kwelling dat is." Plotseling, met haar gezicht dichter bij dat van Henriëtte vroeg zij: „heb je den comte de Mirabeau nog ontmoet na je verblijf in mijn huis?"

Sluiten