Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Principieel Studeeren

Toespraak

gehouden bij den aanvang van den nieuwen cursus aan de Vrije Universiteit den 17** September 1919 door

Dr F. W. Grosheide

Hoogleeraar in de Fakulteit der Godgeleerdheid

J. H. Kok - 1919 ~ Kampen

Sluiten