Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sch'é' haven geven de volgende staten, ontleend aan de Verslagen der Kamer van Koophandel van Antwerpen over 1911 en 1912, een beeld:

In Uit Tptale waarde in millioenen en duizenden francs.

1870 670.271 391.591

1880 1.252.693 607.766

1890 1.471.931 938.455

1900 1.610.601 1.136.205

1910 2.906.709 2.710.233

1911 3.080:167 2.731.517

1912 3.243.478 3.056.437

Totaal gewicht in 1000 K.G.

1870 1.503.813 662.750

1880 2.695.921 1.084.889

1890 3.801.753 1.949.505

1900 6385.263 3.501.904

1910 14.447.766 12.472.376

1911 17.080.745 17.084.232

Hiervan op rekening van het verkeer overzee:

1870 1.182.815 369.364

1880 2.504.725 593.374

1890 3.437.553 1.269.289

1900 5.492204 2400.221

1910 9.264.889 6.951.742

1911 10 195.851 7.222.738

Het is niet zoo héél moeilijk te zien, dat de sprongsgewijze opbloei, die uit deze cijfers spreekt, beantwoordt aan de ontwikkeling van het Antwerpsche achterland. Niet het minst komt dit hierin zeer scherp uit, dat Antwerpen een steeds gunstiger tonnagebalans verkreeg, d.w.z. dat de lossende schepen voortdurend meer retourwaren hebben gevonden, zoodat steeds meer de ladingruimte ten volle kon worden gebruikt. En dat terwijl heel West-Europa een surplus van invoer boven uitvoer van eenige milliarden guldens per jaar

Sluiten