Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanwees. In ieder geval toonen de hier gegeven cijfers duidelijk aan, dat het Antwerpen goed is gegaan.

Na 1910 is de ontwikkeling ook niet stil blijven staan. Volgens het verslag der Antwerpsche Kamer van Koophandel klom de tonnenmaat nog in 1911 tot 13.349.633 (gemiddelde tonnenmaat 1936), in 1912 tot 13.761.591 (gem. tonnenm. 1973) en in 1913 tot 14.146.819 (gem. tonnenm. 2005).

Dat Antwerpen zich niet had te beklagen over zijn vooruitgang, daarvoor moge een vergelijking met andere groote Ruropeèsche havens het bewijs leveren. Wij ontleenen die vergelijking aan het Verslag der Kamer van Koophandel van Antwerpen over 1911 en vinden daar:

In weerwil van zijn scherp beklag over de Nederlandsche Schelde constateert Oboussier dan ook met trots, dat tusschen 1900 en 1912 Antwerpen tegenover Amsterdam, Bordeaux, Bremen, Duinkerken, Genua, Hamburg, Le Havre, Londen, Liver.pool, Marseille, Rotterdam en Triëst de grootste stijging van het verkeer vertoont. In 1870 nam het de 6de plaats in, in 1880 de

i) De Antwerpsche netto tonnenmaat wordt eenigszins anders berekend dan men in-de -meeste havens pleegt te doen. Daarom wordt vaak 10 a 15 pCt. van de Antwerpsche cijfers in mindering gebracht. Voor vergelijking tusschen verschillende jaren is dit niet van invloed.

Tonnenmaat in 1870

in 1910

Bordeaux

Genua

Marseille

Triëst

Liverpool

Londen

Amsterdam

Rotterdam

Antwerpen

514.437 1.392.301 1.523.187

960.103 3.416.933 4.089.366

405.109 1.026.348 1.362.616

1.659.068 6.619.910 9.441.053 4.198.525 10.881.315 12.154.162 2.588.885 10.876.507 12.654.1531)

Sluiten