Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3de na Londen en Liverpool, in 1910 is Liverpool verdrongen en komt het aanstonds na Londen en Hamburg; in 1911 blijft het zoo; in 1912 komt Rotterdam met een klein verschil voor. 1913 met een groote staking te Antwerpen en 1914, het oorlogsjaar, komen voor vergelijking niet in aanmerking.

Wie nu lust heeft in cijferen, moge de percentsgewijze ontwikkeling dezer verschillende havens uitrekenen en naast elkander stellen, — ook zonder dat ziet men aanstonds, dat inderdaad Antwerpen en Rotterdam — beide onder den invloed der industrieele ontplooiing van het achterland — in blijkbaar scherpe concurrentie de groote stijging vertoonen. Maar het is van algemeene bekendheid, dat de Rotterdamsche Waterweg wel een buitengewoon gebenedijde en in West-Europa zeker onovertroffen toegang uit zee is, van nature bevoorrecht boven Antwerpen. Zoo is Rotterdam ook in de strengste winters ijsvrij; Antwerpen niet. Zoo is Rotterdam een vloedhaven (getij denverschil slechts 1.3 M.) en Antwerpen een getijdehaven met 4.3 M. verschil, waardoor Rotterdam kan hebben open havenkommen en de zeeschepen op stroom kunnen laden en lossen, terwijl de Antwerpsche haven belemmerende sluizen noodig heeft. En toch vertoont Antwerpen een bijna gelijke ontwikkeling met Rotterdam. Het is waar, Antwerpen geniet andere natuurlijke voordeden: het ligt dieper het land in en rechter op het Oceaan-verkeer; ook is de Scheldemond bij slecht weer gemakkelijker toegankelijk dan de Maas. Maar dit alles zou Antwerpen niet hebben kunnen baten, indien inderdaad de Nederlandsche Schelde slecht ware onderhouden en beheerd en Nederland de Antwerpsche ontwikkeling daardoor had gehinderd.

Er is niets moeilijker dan, op grond van cijfergegevens, de eene haven met een andere te vergelijken. Men kan naast elkander stellen de aantallen in- en uitgaande schepen, hun tonnenmaat, de in- en uitvoer in gewicht

Sluiten