Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mins d'accès et de passage qu'elle livre, tant a ses propres produits a 1'exportation et aux produits qu'elle tire de 1'étranger pour les besoins de 1'alimentation de sa population et de 1'industrie, qu'aux manchandises transitant par son territoire et par ses ports".

Wie nu mocht meenen, dat dit toch wellicht kan slaan op de Nederlandsche Schelde, vergist zich. Want het verslag vervolgt:

„Toutes nos voies sont insuffisantes: lorsqu'il se produit la moindre crue dans les expéditions vers 1'intérieur ou vers notre hinterland ou vice-versa, il s'en stat un enicombrement sur les quais des ports, sur les canaux et particulièrement sur les routes ferrées".

Het Verslag deelt dan mede, dat de haven van Antwerpen belangrijk zal worden vergroot. Begin 1914 zouden 51/2K.M. nieuwe kaden aan zeer diep water — dus berekend voor groote zeeschepen! — beschikbaar komen. Er zou daardoor gelegenheid komen voor 10 a 12 millioen ton meer handelsverkeer. En de Nederlandsche Schelde wordt weer niet genoemd als bezwaar. Maar wel lezen wij:

„On reste perplexe (sic!) devant le problème dont la solution consistera a donner passage, par nos canaux et nos voies ferrées aboutissant au port d'Anvers, aux masses de marchandises y appelées par la mise a disposition du commerce maritime de ces bassins et de tous ces quais. C'est a la solution de ce doublé problème que nos pouvoirs publics compétents ont pour devoir impérieux de s'attacher, sans retard, sans quoi notre grand port national se trouvera engorgé".

Ziedaar dus het juiste beeld van Antwerpen, geschetst door de meest bevoegden. Antwerpen dreigde verstopt te geraken, niet omdat de toegang uit zee niet deugde, maar omdat de enorme aan- en afvoer van koopmansgoederen niet meer te verzwelgen was. En dat terwijl België vergelijkenderwijs reeds het dichtste spoorwegnet

Sluiten