Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beroep op het Verslag van de Kamer van Koophandel van Antwerpen, dat het Belgische kapitaal minder initiatief en durf toont ten opzichte van de haven van Antwerpen dan den modernen koopman betaamt. En zoo klaagt niet alleen deze Duitsche schrijver, maar ook Jacquart in zijn patriottisch geschrift, dat de Nederlandsche havens het voordeel aanbieden van vaste vervoerprijzen van de produtieplaats naar de overzeesche havens, zonder bijkomende kosten, terwijl bij het vervoer over Antwerpen vaak zeer belangrijke kosten in rekening komien, waarop tevoren niet was gerekend.

En wat nog belangrijker is: tegenover de volkomen betrouwbare, regelmatig en langen tijd te voren gepubliceerde vertreklijsten der uit Nederland afgaande schepen stelt de schrijver de „listes fantaisistes comme il s'en publiait souvent a Anvers." Om die reden gaven een aantal industrieelen en exporteurs, met name uit het gebied van Luik, de voorkeur zelfs aan Amsterdam boven Antwerpen, en het is een van hen die Jacquart de merkwaardige redenen ontvouwde voor die voorkeur, „certaines infériorités de 1'organisation du trafic a Anvers", gelijk de schrijver het uitdrukt, „qui méritent de retenir 1'attention des milieux compétents." De zegsman van den schrijver verklaarde, dat dit verschil van zóó groote beteekenis was, dat in vele gevallen de overzeesche afnemers, met name in Italië en de Levant, verlading, o.a. van gewalsd zink, over Amsterdam verlangden, met het oog op de zekerheid bij 't verhandelen van 't cognoscement.

Deze Luiksche zakenman zeide:

„Pendant dix années, nous avons pu constater le fait; nous avons fait des centaines d'affrêtements pour lTtalie et le Levant et nous avons pu apprécier la régularité du service hollandais. II serait intéressant de faire relever le tonnage détourné au profit de la Hollande et nous sommes certains d'y voir une progression marquée. Pendant ce même temps, nous n'avons pas constaté un vol de mar-

Sluiten