Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GENT—TERNEUZEN.

Wat Gent en de quaestie van het kanaal Terneuzen— Gent betreft, sluiten wij ons aan bij de „Nieuwe Rotterdamsche Courant" van Zaterdag 28 Maart li'., waarin op afdoende wijze werd aangetoond, hoezeer de Belgische senator Coppieters in zijn befaamd interview met „Le Peuple", dat nog steeds tot grondslag dient van de klachten te dezer zake, de feiten op hun kop zette.

Wij voegen er hier nog bij, dat, blijkens de officieele statistiek van het Belgische Ministerie van Financiën, hierboven vermeld, waarin wel eene uitvoerige geschiedkundige beschrijving van het kanaal, maar -weder geen enkele klacht voorkomt, ook de haven van Gent zeer is vooruitgegaan, en wel aldus:

Aantal schepen Netto-zeetonnen

1840 147 15.312

1850 174 24.052

1860 353 48.925

1870 386 73.203

1880 648 . 210.764

1890 944 428.795

1900 1114 696.745

1910 1248 930.964

1911 v .1317 1.020.905

Daarbij dient opgemerkt, dat eerst sedert 1884 wordt gerekend in Moorsom-tonnen, die zich tot de oude tonnenberekening verhouden als 1000 tot 1168.

Voorts moge nog in aanmerking genomen worden, dat Gent ten slotte slechts een bijkomstige haven is, en dat in België in de latere jaren vóór den oorlog steeds meer de meening ingang begon te vinden alle kracht slechts te besteden aan Antwerpen als de ééne groote nationale in- en uitvoerhaven.

Sluiten