Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE BOND VAN Nederlandse Onderwijzers, gehouden te Utrecht op 27 en 28 Desember 1918, nam met algemene stemmen het volgende voorstel aan:

DE ALGEMENE VERGADERING DRAGE HET HOOFDBESTUUR OP, EEN KRACHTIGE PROPAGANDA VOOR SCHOOLBADEN TE VOEREN welk besluit door het referendum werd bekrachtigd. Naar aanleiding hiervan droeg het Hoofdbestuur aan het Bureau voor Kinderbescherming op, een rapport samen te stellen over Schoolbaden, teneinde de afdelingen de nodige gegevens te verschaffen, om de aktie inderdaad krachtig te kunnen voeren. Wij hopen met de samenstelling van dit rapport er toe bij te dragen, dat binnen afzienbare tijd het aantal schoolbaden in Nederland belangrijk wordt vermeerderd in het belang van de gezondheid van onze jeugd en ons volk. ^ VOOR HET BUREAU VOOR KINDERBESCHERMING - R. HOOGLAND.

Sluiten