Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou het m. i. zonder twijfel geweest zijn, indien men ware BEGONNEN met het stichten van SCHOOLBADEN".

Ook hier geldt het aloude spreekwoord: Jong gewend, oud gedaan.

Het schoolbad geeft evenwel ook direkte voordelen. Voor wie ervaring hebben op dit gebied, staat het onomstotelik vast dat het ook voor de school en het onderwijs van het grootste belang is.

Onnodig, om te zeggen, dat de kinderen, die gebaad hebben, fris en opgewekt het schoollokaal weer binnentreden. Door eigen ondervinding immers weten we, hoe heerlik en opgewekt we ons gevoelen na een bad. En zou die frisse en opgewekte geest niet van invloed zijn op het onderwijs? Het kan niet anders.

Ook op de atmosfeer in de schoollokalen moet het een gunstige uitwerking hebben. Onmiddellik en middellik. Onmiddellik, omdat het lichaam gereinigd is en in zijn uitwasemingen dus heel wat minder verpestend moet zijn. Middellik, omdat de praktijk uitwijst, dat door de ouders heel wat meer zorg wordt besteed aan de onderkleren der kinderen dan voorheen.

Nu voert men wel eens als bezwaar aan, dat de ouders zich gekrenkt voelen, als de school ook deze taak van de moeder overneemt, of dat de ouders zorgeloos zullen worden, als de school meer en meer in het gezinsleven ingrijpt. De praktijk heeft evenwel reeds bewezen, dat het hiermee zoon vaart niet loopt: deze gevallen behoren tot de zeer grote uitzonderingen. En vergeet men dan die grote schare ouders, die het dankbaar zal aanvaarden, dat hun kinderen op doelmatige wijze en onder deskundig toezicht gereinigd worden, WAT, DANK ZIJ DE WONINGTOESTANDEN, MEESTAL TUIS NIET MOGELIK IS?

ÉL HET ONTSTAAN VAN DE SCHOOLBADEN.

Het instituut Schoolbaden dateert van het jaar 1885. Het was in het stadje Göttingen, dat bij de bezichtiging van een

Sluiten