Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwe school door Burgemeester Merkel en Prof. Flügge de eerste op de gedachte kwam, de grote, ongebruikte kelder in te richten tot badinrichting. Prof. Flügge was n.1. verrukt over de hygièniese inrichting van het schoolgebouw, maar slaakte de verzuchting: „Ja, wat helpen al deze hygièniese inrichtingen, wanneer in deze gezonde ruimten vuile kinderen met alle mogelike infektiekiemen aan het lichaam en in de kleren komen?" Gekonstateerd werd, dat het grootste deel van de Duitse Jeugd, behalve dan gezicht en handen, nooit een droppel water zag. Deze ontstellende ontdekking bracht burgemeester Merkel op de gedachte, in het schoolgebouw baden aan te brengen. Prof. Flügge vond dit „eine famose Einrichtung".

De mogelikheid van uitvoering werd besproken. De stadsarchitekt werd in de arm genomen; deze maakte een plan op, het Gemeentebestuur keurde dit goed en de zaak was beklonken.

De inrichting beantwoordde volkomen aan de gekoesterde verwachtingen. Autoriteiten en onderwijzers uit het gehele land namen met belangstelling kennis van een. en ander, en reeds het volgende jaar nam de Algemene Vergadering van de „Deutsche Verein für öffentliche Gesundheitspflege" de volgende motie aan: „Badinrichtingen in de volkscholen, zoals zij sedert een jaar te Göttingen in werking zijn, verdienen zoveel mogelik tot stand te komen." En in 1889 verklaarde de Burgemeester van Bonn in de raadszitting, dat reeds in meer dan 50 steden van Duitsland schoolbaden bestonden. En tans?

Men vindt ze in de Verenigde Staten van Noord-Amerika, België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland, zoals meegedeeld is in de rapporten, uitgebracht aan de Eerste Internationale Conferentie voor Volks- en Schoolbaden, gehouden te 'sGravenhage in 1912.

Sluiten