Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en vervolgens gaan ze naar de wachtkamer, nemen hoed, pet enz. en gaan naar buiten.

In het wachtlokaal en de kleedkamer is plaats voor berging van kleren van 2 groepen kinderen. Op deze wijze kan een volgende groep onmiddellik de badzaal binnengaan, als de voorgaande klaar is. Er gaat op die manier zo weinig mogelik tijd verloren.

Schoolkinderbad II is eenigszins anders ingericht. Daar is een gemeenschappelike klerenbergplaats voor de twee badende groepen, maar de ontkleedkamers zijn gescheiden. Dat heeft dit grote voordeel, dat de klassen elkaar niet behoeven te hinderen.

Voor jongens is de badtijd berekend op 20 minuten, voor meisjes op een half uur.

Het baden geschiedt onder de schooluren. Wel is door sommige onderwijzers(essen) getracht, de kinderen voor of na de schooltijd bij het badhuis te krijgen, maar dit is steeds op teleurstelling uitgelopen. Alleen als de kinderen voor het eerste bad op een morgen of middag om 9 of 2 uur aan de inrichting moesten zijn, gelukte het.

Het toezicht wordt uitgeoefend door de onderwijzers(essen). Alleen in bizondere gevallen, als ziekte e.d., wordt daarvan afgeweken. In dat geval wordt het uitgeoefend door de badmeester of diens vrouw.

Het aaptal genomen baden in de achtereenvolgende jaren blijkt uit de volgende staatjes:

In de baden aan de scholen: (hierover bestaan gegevens sedert 1911)

In 1911 20.312 In 1915 11.537

„ 1912 20.035 „ 1916 19.174 „ 1913 22.378 „*)1917 800 „ 1914 12.922 „*)1918 1.838

Sluiten