Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bouw van het bad aan het Weesperplein kostte ƒ18.204,275 De eksploitatie-kosten bedroegen in de achtereenvolgende jaren 1907 ƒ1361,035 1913 ƒ4538,02

1908 - 3323.085 1914 - 6554,93

1909 - 3711.495 1915 - 6632,36

1910 - 4273,77 1916 - 6595,785

1911 - 4353,835 1 917 - 3619.735

1912 - 5324,95

Wanneer we de jaarlikse eksploitatiekosten delen door het aantal genomen baden, dan blijkt, dat de prijs per bad niet zo hoog is, als wel eens wordt beweerd. Zo bedroegen voor Schoolkinderbad I de kosten per bad in:

1901 3 cent 1909 3,8 cent

1902 3,1 „ 1910 4,4

1903 3,3 „ 1911 4,4

1904 2,6 „ 1912 5,1 ',

1905 3,4 „ 1913 6,6 „

1906 3,4 „ 1914 4,9

1907 3,4 „ 1915 5,2 ,"

1908 3,8 „ 1916 6

derbad II zijn deze getallen:

1908 5,1 cent 1913 6,3 cent

1909 4,8 „ 1914 8,9 „

1910 5,3 „ 1915 8,2 „ 19H 5,3 „ 1916 7,1 „ 1912 7,3 „

(We laten de jaren 1917 en 1918 buiten beschouwing wegens de abnormale toestand.)

Het kinderbad, tot welks bouw in Maart 1918 besloten werd, wordt gebouwd naast een bestaand Volksbadhuis en zal bestaan

Sluiten