Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

subsidie van / 1800 verleend aan de Vereniging „Het Volksbad" voor het bouwen van een Volksbadhuis. Het Volksbad nam daarbij de verplichting op zich, jaarliks 30.000 baden kosteloos te verstrekken aan schoolkinderen. Dit badhuis werd 3 Oktober 1892 geopend. Het bevat 12 cellen met douchebaden. Elke cel is voorzien van een dubbele leiding voor het water en wel een voor hen, die een betaald bad nemen en die zelf de watertoevoer regelen en een, die water geeft voor de baden der kinderen, die ten getale van drie gelijktijdig in elke cel worden gebaad"

Het baden geschiedt buiten de schooluren, onder toezicht van de badmeester of de badvrouw.

Op de scholen worden aan de badende kinderen kaartjes uitgereikt, die gratis toegang geven tot het badhuis.

Slechts aan één van de twaalf scholen (aan school 14) geschiedt sedert 1911 het baden onder schooltijd en wordt toezicht uitgeoefend door de klasse-onderwijzers(essen,)

De school voor Achterlike kinderen heeft zelf 4 badcellen. Daar baden de laagste klassen en de meisjes van de hogere klassen. Alleen de jongens van de hogere klassen gaan naar 't Volksbad, en baden daar onder toezicht van het onderwijzend personeel.

Het krediet van ƒ1800, dat bij raadsbesluit van 26 Maart 1892 door de Gemeenteraad aan het Volksbad werd verleend, werd 23 April 1906 verhoogd tot ƒ2200 en in 1917 tot ƒ2800.

Het percentage kinderen, dat van de schoolbaden gebruik maakte, bedroeg sedert 1896:

1896 19 °/0 1903 17 °/c

1897 20 ., 1904 18,5 „

1898 17 „ 1905 18 „

1899 19 „ 1906 18 ,.

1900 19 „ 1907 17,5 „

1901 18 „ 1908 15 „

1902 18 „ 1909 15,6 „

Sluiten