Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1910 13,3 °/0

1911 14,2 „

1912 15 „

1913 15 „

1914 15,3 „

1915 16,2 °/0

1916 16 „

1917 12,6 „

1918 11,5 „

Het aantal schoolbaden bedroeg in de achtereenvolgende jaren:

1892 1091 1906 36204

1893 20018 1907 34706

1894 21117 1908 34968

1895 22666 ^ 1909 34195

1896 26148 1910 29474

1897 26432 1911 31931

1898 25343 1912 33558

1899 26607 1913 33407

1900 29514 > 1914 34657

1901 29241 1915 33841

1902 31886 1916 36483

1903 33342 1917 31757

1904 36309 1918 34304

1905 36184

DORDRECHT.

Het Volksbadhuis te Dordrecht is gesticht door de afdeling Dordrecht van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en werd 18 April 1898 geopend. Bij raadsbesluit van 22 Juni 1897 was aan Volksbad de beschikking gegeven over een Gemeente-terrein, onder voorwaarde, dat het zich verbond, tegen betaling van 4'/2 cent per bad, baden te verstrekken aan alk leerlingen der lagere scholen, die zich daartoe aanmeldden en ir het bezit waren van door de hoofden der scholen afgegeven er op naam staande bons. Aan de on- en minvermogende leerlinger zouden de bons kosteloos worden verstrekt, met dien verstande dat niet meer dan 40.000 bons in het geheel zouden worden uit-

Sluiten