Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die verbonden moeten worden, of ze ook slechte handelingen verrichten, daar kan de badmeester niet op letten, als de kinderen de deuren achter zich sluiten. Het systeem is er gewoonlik, volgens 't zeggen van mijn leerlingen, „opschieten", want buiten staat er, vooral 's zomers, een lange, ongeduldige, woelige schare zonder toezicht, 't Is meermalen gebeurd, dat kinderen uit mijn klas 's morgens om 7 uur al bij 't badhuis waren en pas om 9 uur konden baden. Uitbreiding van het aantal schoolbaden is zeer gewenst, zodat ook de kinderen van deze 14 scholen onder schooltijd, onder voldoende toezicht zich kunnen reinigen en verfrissen"

Aantal schoolbaden, genomen in het Volksbadhuis aan de Z.W. Buitensingel (we beschikken slechts over de cijfers na 1903).

1903 + 2400 1911 15208 (4029)

1904 2448 1912 15255 (4600)

1905 2808 1913 18290 (5641)

1906 3030 1914 18070 (6456)

1907 3741 1915 13976 (6473)

1908 5000 (1319) 1916 14486 (7021)

1909 10286 (2001) 1917 13278 (3921)

1910 13801 (3572) 1918 12822 (3249)

(De cijfers in de eerste kolom geven het totaal aantal genomen schoolbaden; de tussen haakjes geplaatste cijfers zijn de aantallen, die genomen zijn door de leerlingen van de scholen voor Buitengewoon Onderwijs.)

De daling van het aantal baden van de scholen voor zwakzinnigen in 1917 en '18 moet worden toegeschreven aan de omstandigheid, dat in die jaren wegens de kolennood het badhuis op Maandag, Dinsdag en Woensdag gesloten was.

Het schoolbad aan de Nieuwe Havendwarsstraat, dat in 1914 geopend werd, is door de Gemeente gebouwd en wordt eveneens door de Gemeente geëksploiteerd. Dit schoolbad is uiterst

Sluiten