Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Aantal baden, dat per kind genomen kon worden, bedroeg in 1917: 42. De 230 kinderen van de Nieuwe Schoolstraat hadden dus, indien ze allemaal hadden gebaad, totaal 230 X 42 baden gebruikt. Er werden echter genomen 1953, dat is dus 2-^42 = '/5 deel = 20%.

Het totaal aantal baden in 1918 is aanmerkelik lager en toch is het percent gemiddeld veel hoger. Dat komt, omdat het aantal badweken in 1918 slechts 35 was, veroorzaakt, zoals we reeds vermeldden, door een defekt aan de stoomketel gedurende drie weken in Mei en wegens sluiting van de inrichting tijdens de Spaanse griep in de maand November.

Het aantal meisjesbaden bedroeg in de achtereenvolgende jaren 38°/0, 36°/0, 40°/0, 44°/0 en 45°/0 van het totaal aantal baden, ,,'t Schijnt dus", schrijft onze korrespondent, „dat de meisjes d'r schaamtegevoel overwinnen".

De oprichtingskosten van het Schoolkinderbad Nieuwe Havendwarsstraat (gebouwd in 1910/11), bedroegen:

Bouwkosten met inbegrip van tekenwerk en toezicht, enz + f 35750—

Kosten van aanleg der centrale verwarming en warmwatervoorziening i - 4200.—

Kosten van aanleg der elektrische verlichting i - 350.—■

Kosten van aanschaffing van de inventaris + - 900.—»

Totaal ± f 41200.—

De badhuizen, verbonden aan de scholen in de Hemsterhuisstraat en in de Reamurstraat zijn gebouwd door de Gemeente, die de eksploitatie heeft overgedragen aan de Vereniging „Volksbad". Deze badhuizen tellen elk 40 open badcellen voor schoolkinderen, waarnaast dan nog gesloten cellen zijn voor volwassenen. Het volgende staatje geeft de scholen aan, die van het bad

Sluiten